Şcoala Gimnazială „Avram Iancu”  îşi propune să devină:

  • o şcoală care să dezvolte un mediu favorabil învăţării, să le ofere copiilor un start solid în educaţie, prin dezvoltarea deprinderilor şi îmbogăţirea cunoştinţelor, prin modelarea personalităţii;
  • o minicomunitate în comunitate, ordonată, atentă, bazată pe valoricarea respectului reciproc şi autodisciplină, cu o personalitate bine definitivă ce va deriva din conexiunea cu tradiția locală;
  • o şcoală care să nu fie o abstracţie, un cod de norme sau un vraf de documente, ci un organism viabil prin resursele sale umane şi materiale, cu reverberaţii în mentalul colectiv, cu oameni eficienţi, pragmatici, adulţi şi copii care pretind unii de la alţii, dar şi oferă în aceeaşi măsură;
  • o şcoală vie, mereu deschisă copiilor, care să reprezinte un loc în care fiecare copil se simte liber, poate să-şi dezvolte personalitatea şi talentele şi să se pregătească temeinic pentru integrarea în societatea viitorului;
  • o şcoală care să comunice cu reprezentanţii comunităţii locale, participând în parteneriat la elementele definitorii;
  • o şcoală care să satisfacă nevoile fiecărui copil de a se simţi competent în a deţine şi utiliza informaţia, deschis spre schimbare şi spre înţelegerea şi respectarea valorilor socio-culturale ale unei societăţi democratice;     
  • o şcoală care să formeze copiii în spiritul normelor, valorilor, experienţelor europene, pentru a deveni cetăţeni competitivi ai spaţiului european.

VĂ AŞTEPTĂM SĂ NE VIZITAŢI!