Ordin nr. 3.054/21.01.2022 privind organizarea simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2021 – 2022

    • Anexa 1: Calendarul simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și al simulării probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2021 – 2022
    • Anexa 2: Conținuturi pentru simularea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2021 – 2022

 


ORDIN MEC Nr. 5149/30.08.2021 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2021-2022.

  • Anexa Nr.1 – CALENDARUL de desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2021-2022

Evaluarea naţională pentru absolvenții clasei a VIII-a se desfăşoară în anul şcolar 2019-2020 în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a cuprinsă în anexa 2 a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4801/2010 cu privire la organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2010-2011 vezi aici, și cu prevederile prezentului ordin (5149/30.08.2021).