• Ordin nr. 3.449/5.03.2021 privind organizarea simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2020 – 2021
    • Anexa 1: Calendarul simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și al simulării probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2020 – 2021
    • Anexa 2Conținuturi pentru simularea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2020 – 2021
    • Anexa 3Conținuturi pentru simularea probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat în anul școlar 2020 – 2021

 


ORDIN MEC Nr. 5455/31.08.2020 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2020-2021.


Evaluarea naţională pentru absolvenții clasei a VIII-a se desfăşoară în anul şcolar 2019-2020 în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a cuprinsă în anexa 2 a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4801/2010 cu privire la organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2010-2011 vezi aici, și cu prevederile prezentului ordin (4916/26.08.2019).