ORDIN nr. 3138/25.02.2023 privind organizarea simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2022—2023

Simulare Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a
4 aprilie 2022: Limba şi literatura română – probă scrisă
5 aprilie 2022: Matematică – probă scrisă
14 aprilie 2022: Afișarea rezultatelor


ORDIN Nr. 5.241/31 august 2022 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2022 – 2023

Evaluarea naţională pentru absolvenții clasei a VIII-a se desfăşoară în anul şcolar 2022-2023 în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a cuprinsă în anexa 2 a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4801/2010 cu privire la organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2010-2011 vezi aici, și cu prevederile prezentului ordin (5241/31.08.2022).


PROCEDURĂ cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul național de bacalaureat – sesiunea 2023