ORDIN 5327/29 septembrie 2021 privind aprobarea Calendarului de administrare  a evaluări naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a  în anul școlar 2021-2022

CALENDARUL de administrare a evaluării naționale la finalul clasei a II-a (EN II) – 2022

  • 10 mai 2022: Limba română & limba maternă (scris)
  • 11 mai 2022: Limba română & limba maternă (citit)
  • 12 mai 2022: Matematică
  • 13 mai 2022: Limba română pentru minorităţile naționale (scris & citit)

CALENDARUL de administrare a evaluării naționale la finalul clasei a IV-a (EN IV) – 2022

  • 17 mai 2022: Limba română
  • 18 mai 2022: Matematică
  • 19 mai 2022: Limba maternă

CALENDARUL de administrare a evaluării naționale la finalul clasei a VI-a (EN VI) – 2022

  • 25 mai 2022: Limbă şi comunicare
  • 26 mai 2022: Matematică şi Ştiinţe ale naturii

METODOLOGIA de organizare și desfășurare a Evaluărilor Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a  vezi aici


Conform Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, rezultatele EN II și EN VI au ca scop elaborarea planurilor individualizate de învățare ale elevilor și preorientarea școlară, iar rezultatele EN IV sunt utilizate și pentru diagnoza de sistem, la nivelul acestui tip de învățământ (ciclul primar). Precizăm că rezultatele evaluărilor naționale de la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a se comunică doar părinților acestora.