ORDIN 3462/9 martie 2021 privind aprobarea Calendarului de administrare  a evaluări naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a  în anul școlar 2020-2021 vezi aici

CALENDARUL de administrare a evaluării naționale la finalul clasei a II-a (EN II) – 2021

  • 20 aprilie 2021: Limba română & limba maternă (scris)
  • 21 aprilie 2021: Limba română & limba maternă (citit)
  • 22 aprilie 2021: Matematică
  • 23 aprilie 2021: Limba română pentru minorităţile naționale (scris & citit)

CALENDARUL de administrare a evaluării naționale la finalul clasei a IV-a (EN IV) – 2021

  • 18 mai 2021: Limba română
  • 19 mai 2021: Matematică
  • 20 mai 2021: Limba maternă

CALENDARUL de administrare a evaluării naționale la finalul clasei a VI-a (EN VI) – 2021

  • 12 mai 2021: Limbă şi comunicare
  • 13 mai 2021: Matematică şi Ştiinţe ale naturii

METODOLOGIA de organizare și desfășurare a Evaluărilor Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a  vezi aici


Conform Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, rezultatele EN II și EN VI au ca scop elaborarea planurilor individualizate de învățare ale elevilor și preorientarea școlară, iar rezultatele EN IV sunt utilizate și pentru diagnoza de sistem, la nivelul acestui tip de învățământ (ciclul primar). Precizăm că rezultatele evaluărilor naționale de la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a se comunică doar părinților acestora.