Venituri brute realizate – septembrie 2023

Venituri brute realizate – martie 2023

Venituri brute realizate – septembrie 2022

Venituri brute realizate – martie 2022

Venituri brute realizate – septembrie 2021

Venituri brute realizate – martie 2021

Venituri brute realizate – septembrie 2020

Venituri brute realizate – septembrie 2019

Venituri brute realizate – martie 2019

Venituri brute realizate – martie 2018