1. Subiecte
  2. Bareme de corectare

Notă: La clasa a XI-a se anulează itemul 10 și se dă un punct din oficiu.

–––––––––

Rezultatele sunt afișate la avizierul ȘCOLII GIMNAZIALE AVRAM IANCU din BISTRIȚA.

Eventualele contestații pot fi depuse la secretariatul școlii, luni 18 martie 2019, între orele 12-15, conform regulamentului specific.