Listele și  calendarele competițiilor și olimpiadelor școlare ce se vor organiza și desfășura în România, la nivel internațional, național și regional, în anul școlar 2022 – 2023 pot fi consultate pe site-ul Ministerului Educației: https://www.edu.ro/olimpiade-si-concursuri