34 săli de clasă, 5 laboratoare (chimie, fizică, biologie, Ael, informatică), 1 cabinet de sprijin și consiliere, 1 bibliotecă (12646 volume), 1 sală de sport, 1 teren de sport, 2 curți pentru petrecerea pauzelor în aer liber, parc, chioșc alimentar, cabinet medical, 1 sală profesorală, cabinet directori, secretariat, administrație, contabilitate, ateliere de întreținere, grupuri sanitare, conectare la internet, rețea telefonică, etc.