ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT – 2022

ORDIN MEC Nr. 5150/30.08.2021 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2022-2023

  • Anexa Nr.1 – CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL pentru anul şcolar 2022-2023
  • Anexa Nr. 2 – Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învăţământul liceal
  • Anexa Nr. 3 – METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE ŞI STRUCTURA PROBELOR DE
    APTITUDINI PENTRU ADMITEREA ÎN LICEELE VOCAȚIONALE
  • Anexa Nr. 4 – METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE ŞI STRUCTURA PROBEI DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ MODERNĂ PENTRU ADMITEREA ÎN CLASELE A IX-A CU PREDARE A UNEI LIMBI MODERNE ÎN REGIM BILINGV
  • Anexa Nr. 5 – Declarație

 

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul 2021-2022 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4802/2010 vezi aici . Metodologia se va aplica corespunzător cu Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul 2021-2022 și cu modul de calcul al mediei de admitere,  care fac parte integrantă din OME Nr. 5150/30 august 2021.

 

ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT – 2022

ORDIN nr. 5.142 din 30 august 2021 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi înînvăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2022-2023

  • Anexa Nr.1 – CALENDARUL admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2022-2023
  • Anexa Nr. 2 – Calendarul admiterii în învăţământul dual de stat pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, pentru anul şcolar 2022-2023

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul profesional de stat pentru anul şcolar 2021-2022 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naționale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.068/2016 vezi aici și în corespondență cu caledarul admiterii în învățământul profesional pentru anul școlar 2022-2023.

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul profesional dual pentru anul şcolar 2020-2021 se desfășoară în conformitate cu metodologia-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naționale nr. 3.556/2017.

 

Candidaţii care promovează, pe parcursul învățământului gimnazial, examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine pot solicita recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională.