ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT – 2023

 

Graficul ședințelor/acțiunilor de completare a opțiunilor de către absolvenții clasei a VIII-a și părinții acestora

Precizări pentru admiterea la liceu – Profil bilingv, an școlar 2023-2024

ORDIN 5243/31.08.2022 privind organizarea și desfășurarea admitetii în învățământul liceal pentru anul școlar 2023-2024 (anexe incluse)

  • Anexa Nr.1 – CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL pentru anul şcolar 2023-2024
  • Anexa Nr. 2 – Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învăţământul liceal 2023-2024
  • Anexa Nr. 3 – METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE ŞI STRUCTURA PROBELOR DE
    APTITUDINI PENTRU ADMITEREA ÎN LICEELE VOCAȚIONALE
  • Anexa Nr. 4 – METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE ŞI STRUCTURA PROBEI DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ MODERNĂ PENTRU ADMITEREA ÎN CLASELE A IX-A CU PREDARE A UNEI LIMBI MODERNE ÎN REGIM BILINGV
  • Anexa Nr. 5 – Declarație

 

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul 2021-2022 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4802/2010 vezi aici . Metodologia se va aplica corespunzător cu Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul 2021-2022 și cu modul de calcul al mediei de admitere,  care fac parte integrantă din OME Nr. 5150/30 august 2021.

 

ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT – 2023

 

ORDIN nr. 5.439 din 26 septembrie 2022 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2023-2024 (anexe incluse)

  • Anexa Nr.1 – CALENDARUL admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2023-2024
  • Anexa Nr.2 – Calendarul admiterii în învăţământul dual de stat pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, pentru anul şcolar 2023-2024

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul profesional de stat pentru anul şcolar 2023-2024 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naționale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.068/2016 vezi aici și în corespondență cu caledarul admiterii în învățământul profesional pentru anul școlar 2023-2024.

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul profesional dual pentru anul şcolar 2023-2024 se desfășoară în conformitate cu metodologia-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naționale nr. 3.556/2017.