ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT

 

Lista locurilor distincte alocate pentru cadidații cu CES în unitățile cu învățământ liceal de masă

Oferta de școlarizare pentru admiterea în liceu an școlar 2020-2021

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul 2020-2021 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4802/2010 vezi aici . Metodologia se va aplica corespunzător cu Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul 2020-2021 și cu modul de calcul al mediei de admitere,  care fac parte integrantă din OMEN Nr. 4948/27 aucgust 2019.

Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul școlar 2020-2021 în liceele vocaționale se desfășoară în conformitate cu metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaţionale, prevăzută în anexa nr. 3 la ordinul ministrului educației naționale nr. 4.432/2014, cu modificările ulterioare.

 

ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT

Lista locurilor distincte alocate pentru cadidații cu CES în unitățile cu învățământ profesional de masă

Oferta de școlarizare pentru învățământul profesional, an școlar 2020-2021

Oferta de școlarizare pentru învățământul dual 2020-2021

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul profesional de stat pentru anul şcolar 2020-2021 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naționale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.068/2016 vezi aici și în corespondență cu caledarul admiterii în învățământul profesional pentru anul școlar 2020-2021.

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul profesional dual pentru anul şcolar 2020-2021 se desfășoară în conformitate cu metodologia-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naționale nr. 3.556/2017.

 

Candidaţii care promovează, pe parcursul învățământului gimnazial, examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine pot solicita recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională.