Lista disciplinelor la care se susţin lucrări de evaluare semestrială (teze) în anul şcolar 2016 – 2017