ORDIN 4793/31.08.2017  privind organizarea și desfăsșurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul scolar 2017-2018

Evaluarea naţională pentru absolvenții clasei a VIII-a se desfăşoară în anul şcolar 2017-2018 în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionalepentru elevii clasei a VIII-a cuprinsă în anexa 2 a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului nr. 4801/2010 cu privire la organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2010-2011 vezi aici

Programele pentru disciplinele limba și literatura română și matematică,valabile pentru evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2017-2018,sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4431/2014 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2014–2015.

Modelele de subiecte pentru Evaluarea Nationala la clasa a VIII-a , an școlar 2017-2018