Planul de școlarizare propus pentru anul 2017-2018 (pe nivele și clase)