ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul 2018-2019 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4802/2010 vezi aici . Metodologia se va aplica corespunzător cu Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul 2018-2019 și cu modul de calcul al mediei de admitere, care fac parte integrantă din , care fac parte integrantă din OMEN Nr.4794/31.08.

 

ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul profesional de stat pentru anul şcolar 2018-2019 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naționale şi cercetării ştiinţifice nr. 5068/2016 vezi aici și în corespondență cu caledarul admiterii în învățământul profesional pentru anul școlar 2018-2019.